370.000€ για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

βαρη βουλα βουλιαγμενη

370.000€ για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Διαγωνισμό για προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του, ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία την 20η Σεπτεμβρίου στις 10:30. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 4 εργάσιμες μετά. Ο διαγωνισμός είναι ύψους […]