Δήμος Καλλιθέας – Διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης ύψους 74.000€

Δήμος Καλλιθέας - Διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης ύψους 74.000€

Δήμος Καλλιθέας – Διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης ύψους 74.000€ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400 € (συμπ/νουΦ.Π.Α.24%) η ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοτυπικού χαρτιού», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6/2/2020 […]

Δήμoς Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων

Δήμoς Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών του […]