Ανοιξε η διαδικασία τελικής διαβούλευσης κυκλοφοριακής μελέτης της Δ.Ε. Βούλας

Δ.Ε. Βούλας

Ανοιξε η διαδικασία τελικής διαβούλευσης κυκλοφοριακής μελέτης της Δ.Ε. Βούλας Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγκεκριμένης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κυκλοφορικής, μελέτης που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020 στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας, ζητήθηκαν οι απόψεις πολιτών και τοπικών φορέων των περιοχών εφαρμογής. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαιτερα μεγάλη και πολλές από […]