ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 3Β

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 3Β   3Β Οι εκλογές πλησιάζουν και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξέδωσε ανακοίνωση για τους δημότες του και τους ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν […]