Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5Η έτους 2019 ΑΛΙΜΟΣ: Από τον Δήμο Αλίμου εκδόθηκε η παραάτω πρόσκληση των μελών Διοικητικού συμβουλου σε έκτακτη συνεδρίαση. Καλείσθε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ Α΄87) για […]