Δες τα ένσημα σου online στο atlas.gov.gr

ασφαλιστικό

Δες τα ένσημα σου online στο atlas.gov.gr Συνεχώς ενημερώνεται το σύστημα ΑΤΛΑΣ στο οποίο προστίθενται τα ένσημα περασμένων ασφαλιστικών ετών. Πλέον έχουν ανέβει τα ένσημα με χρόνο ασφάλισης από την 1/1/1994 έως σήμερα. Στο σύστημα έχουν ενταχθεί οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ,ΤΣΠΕΑΘ).  Στο επόμενο διάστημα θα ενταχθούν το ΝΑΤ και […]