Δήμος Αλίμου. Πληροφορίες για το επίδομα στέγασης

ευρω

Δήμος Αλίμου. Πληροφορίες για το επίδομα στέγασης Η 30η Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που συμπληρώνεται το εξάμηνο μέσα στο οποίο ισχύουν οι εγκεκριμένες αιτήσεις επιδόματος στέγασης που κατατέθηκαν έως και 31/03/2019. Στην περίπτωση που εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος, τότε αυτές οι αιτήσεις ανανεώνονται αυτόματα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών. […]