Εφορευτικές επιτροπές εκλογών. Ποιοι καλούνται, πως απαλάσσονται

εκλογές

Για να είναι έγκυρη η κλήση σε μέλος εφορευτικής επιτροπής θα πρέπει η κλήση να του έχει παραδοθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Οι εκλογές πλησιάζουν και σύντομα κάποιοι πολίτες θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών.Είναι μία υπηρεσία που οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν […]