Θεοδώρα Σύρμα – νέα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών στον Αλιμο

Η κα Θεοδώρα Σύρμα νέα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών στον Αλιμο

Η κα Θεοδώρα Σύρμα νέα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών στον Αλιμο Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αλίμου κου Ανδρέα Κονδύλη, ορίζεται Η κα Θεοδώρα Σύρμα νέα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών Η κα Σύρμα , η θητεία της οποίας θα λήξει την 14η Σεπτεμβρίου του 2020, θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες • Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, […]