ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ουσία Ν-νιτροζο-Ν-μεθυλο-4-αμινοβουτυρικό οξύ (ΝΜΒΑ) είναι υπέυθυνη για την οικειοθελή ανάκληση 87 παρτίδων δισκίων Λοσαρτάνης στην οποία προχώρησε η Φαρμακευτική εταιρία Camber Pharmaceuticals Inc. Η συγκεκριμένη παρτίδα κατασκευάστηκε στην Ινδία από την εταιρία Hetero labs Ltd. και διανεμήθηκαν από την Camber Pharmaceuticals Inc. Αυτή η ανάκληση είναι η […]