Επένδυση Ελληνικού. Πράσινο φως από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

ελληνικό

Εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η Περιβαλλοντική Μελέτη. Την Τρίτη τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά». Τα μέλη του ΚΑΣ αποδέχθηκαν τους όρους που εισηγήθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και ενέκριναν την μελέτη. Οι […]