ΚΕΠ Υγείας στον Αλιμο – ενημέρωση για τον Covid-19

ΚΕΠ Υγείας στον Αλιμο - ενημέρωση για τον Covid-19

ΚΕΠ Υγείας στον Αλιμο – ενημέρωση για τον Covid-19 Στον Αλιμο λειτουργούν ΚΕΠ Υγείας, με βασικό στόχο την ενημέρωση όλων των πολιτών και τη διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 8 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για τα νοσήματα αυτά έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται […]