Τον Μάρτιο η προκήρυξη για κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ στους Δήμους

η νέα προκήρυξη για κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ στους Δήμους

Τον Μάρτιο του 2020 η νέα προκήρυξη για κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ στους Δήμους. Οκτάμηνης διάρκειας θα προβλέπει η νέα προκήρυξη για κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ. Προβλέπεται να προσληφθούν 36.500 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών. Οι υποψήφιοι για την πρόσληψη θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. […]