Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κόκκινων κάδων στον Αλιμο

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κόκκινων κάδων στον Αλιμο

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κόκκινων κάδων στον Αλιμο Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κόκκινων κάδων στον Αλιμο eέργο που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υπόθεση ανακύκλωση.. Οι κόκκινοι κάδοι αποτελούν βασικό στοιχείο της ανακύκλωσης αφού σε αυτούς τοποθετούνται για ανακύκλωση ρούχα και παπούτσια και έτσι επιτυγχάνεται: Μείωση τεραστίου όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής […]