Θετική γνώμη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Θετική γνώμη από το Δ. Σ. η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Θετική γνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης Με μεγάλη, διαπαραταξιακή πλειοψηφία 27 ψήφων «υπέρ», 3 ψήφων «κατά» και 1 ψήφου «παρών», σε σύνολο 31 παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έλαβε θετική γνώμη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό της Μαρίνας Βουλιαγμένης. Η μελέτη παρουσιάστηκε […]