Πιστοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018

Πιστοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου

Πιστοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 Η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε ανακοινώνει την πιστοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Η πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της δέσμευσης της LAMDA Flisvos Marina Α.Ε για υπηρεσίες υψηλών προτύπων ποιότητας και την προσήλωσή της στην ασφάλεια όλων, ειδικά μέσα στις πρωτόγνωρες […]