Μείωση Δημοτικών τελών για το 2020 στην Ηλιούπολη

Μείωση Δημοτικών τελών για το 2020 στην Ηλιούπολη

Μείωση Δημοτικών τελών για το 2020 στην Ηλιούπολη Στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η νέα Διοίκηση προχώρησε σε μια πρώτη ελάφρυνση των Δημοτών προχωρόντας στην μέιωση δημοτικών τελών και μάλιστα στους πρώτους μήνες της θητείας της και όχι στο τέλος, όπως συνηθίζεται. Συγκεκριμένα έγινε μείωση 3% των Δημοτικών […]