Μείωση ΦΠΑ σε Τρόφιμα και ενέργεια. Ποιά τρόφιμα επηρρεάζονται

Σούπερ Μάρκετ

Μείωση ΦΠΑ σε Τρόφιμα και ενέργεια. Ποιά τρόφιμα επηρρεάζονται Ανεπαίσθητη θα είναι η επίδραση της μείωσης του ΦΠΑ σε τρόφιμα και ενέργεια, για τον μέσο πολίτη. Όσον αφορά την μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια (άρα και στην ΔΕΗ) αυτ,ή θα έχει μικρή επίδραση στα νοικοκυριά. Ο λόγος είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος ενός λογαριασμού δεν […]