Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλίμου

Δήμος Αλίμου

Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλίμου Την Τρίτη 16 Ιουλίου, το μεσημέρι στις 14:30, θα συγκληθεί η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλίμου έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της.Τα θέματα της ημερησίας διάταξης για τα οποία θα κληθούν τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν είναι τα παρακάτω ΘΕΜΑ 1ο Ακύρωση της υπ’ αριθ. 127/2019 απόφασης […]