Παίδων Καλλιθέας : Δεν κλείνει ενισχύεται άμεσα με 2 παιδιάτρους

Παίδων Καλλιθέας: Δεν κλείνει - ενισχύεται άμεσα με δύο παιδιάτρους Τη στελέχωση του παραρτήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» στην Καλλιθέα με δύο παιδιάτρους

Παίδων Καλλιθέας: Δεν κλείνει – ενισχύεται άμεσα με δύο παιδιάτρους Παίδων Καλλιθέας: Τη στελέχωση του παραρτήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» στην Καλλιθέα με δύο παιδιάτρους ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής, αποφάσισε ο Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε) Αττικής κ. Παναγιώτης Στάθης, κατ’ εντολή του Υπουργού Υγείας κ. […]