Κυκλοφορική μελέτη στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας

Κυκλοφορική μελέτη στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας

Κυκλοφορική μελέτη στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας Έως τις 16 Οκτωβρίου οι τελικές προτάσεις/παρατηρήσεις επί της κυκλοφοριακής μελέτης στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας Μετά την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κυκλοφορικής μελέτης που ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της […]