Επαναλειτουργία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Νοτίου Τομέα

Υπουργείο συγκοινιωνιών

Επαναλειτουργία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Επαναλειτουργεί από την Τετάρτη 27 Μαρτίου η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, αφού αντικαταστάθηκε το διοικητικό προσωπικό. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνταιαπό τα τμήματα Αδειών Κυκλοφορίας και Τεχνικό κανονικά, ενώ στο τμήμα Αδειών Οδήγησης μπορούν να απευθύνονται για εκκρεμείς υποθέσεις τους. […]