19 Προσλήψεις στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Βόλου

19 Προσλήψεις στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Βόλου

19 Προσλήψεις στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Βόλου Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης εδρεύει στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνησίας. […]