Δήμος Αλίμου:Διακήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων

Δήμος Αλίμου

Δήμος Αλίμου:Διακήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107» Εκτιμώμενης αξίας 32.120,19 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλίμου, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , στις 30-7-2019 και ώρα 11:00πμ και […]