Πρόστιμα στους δήμους που δεν προωθούν την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή

Ανακύκλωση

Πρόστιμα στους δήμους που δεν προωθούν την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή (ΚΥΑ) Πρόστιμο θα περιμένει από τώρα και στο εξής τους δήμους οι οποίοι δεν θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων. αυτό προβλέπεται στην απόφαση που υπεγράφη από τους υπουργούς εσωτερικών Αλέξη χαρίτση και […]