Παλαιό Φάληρο – Δημόσια διαβούλευση επί του Προϋπολογισμού 2020

Παλαιό Φάληρο - Δημόσια διαβούλευση επί του Προϋπολογισμού 2020

Παλαιό Φάληρο – Δημόσια διαβούλευση επί του Προϋπολογισμού 2020 Ενημέρωση και συζήτηση για τους στόχους και τις προβλέψεις του προσχέδιου προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο, ο οποίος γι΄ αυτόν τον λόγο και συγκάλεσε την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στις 16/9/2020. Η ενημέρωση – συζήτηση είχε ως σκοπό […]

Προϋπολογισμοί Δήμων για το 2020.Ετσι πρέπει να καταρτιστούν,όλο το ΦΕΚ

Προϋπολογισμοί Δήμων για το 2020. Ετσι πρέπει να καταρτιστούν, όλο το ΦΕΚ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως […]