Δώρο του Πάσχα. Πότε καταβάλλεται, τι ποσό δικαιούστε

Δωρο πασχα

Δώρο του Πάσχα. Πότε καταβάλλεται, τι ποσό δικαιούστε Εάν ο εργοδότης δεν το καταβάλλει η αργήσει να το καταβάλει έχει βαρύτατες συνέπειες και κινείται η αυτόφωρη διαδικασία Το δώρο του Πάσχα είναι υποχρεωτικό να καταβληθεί σε εργαζόμενους μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη. Δικαιούνται να το λάβουν όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με […]