Ενδεχόμενος κίνδυνος για τον Σαρωνικό από επεξεργασμένα απόβλητα

σαρωνικό

Oil One Επεξεργασμένα απόβλητα απευθείας στη θάλασσα – Ενδεχόμενος κίνδυνος για τον Σαρωνικό Παρότι είχε δεσμευτεί ότι θα διοχέτευε τα επεξεργασμένα απόβλητά της στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για να περάσουν επιπλέον επεξεργασία στην Ψυτάλλεια, η Oil One ζητά σε «έκτακτες περιστάσεις» να τα ρίχνει απευθείας στη θάλασσα. Eρωτηματικό εάν ελέγχονται όπως προβλέπεται όλα τα απόβλητα […]