Νέα Σμύρνη Διεπιστημονικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Πάντειο

Νέα Σμύρνη

Νέα Σμύρνη Διεπιστημονικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Νέα Σµύρνη – Το Γραφείο Παιδείας του ∆ήµου , στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δηµοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής της ∆ια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, ανακοινώνει την, για τέταρτη εκπαιδευτική περίοδο (2019 – 2020), συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο στη λειτουργία του ∆ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Ενηλίκων: «Η ΚΡΙΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ […]