Δήμος Ηλιούπολης Διακύρηξη έργου ύψους 74.037€ για συντήρηση εγκαταστάσεων

δημος ηλιουπολης

Δήμος Ηλιούπολης Διακύρηξη έργου ύψους 74.037€ για συντήρηση εγκαταστάσεων Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου έτους 2019 »Α.Μ.:09/19 προϋπολογισμού 74.037,92€με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς«Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα […]