Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Διαβούλευση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Διαβούλευση για τη σύνταξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Δημαρχείο της πόλης την Τετάρτη 6 Μαρτίου. Η διαβούλευση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου […]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3Β ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 28/02/2019 Από τον Δήμο Βάρης – Βούλα – Βουλιαγμένης μας στάλθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου για την εκκίνηση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δεδομένου του ότι ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι η ενεργής συμμετοχή των πολιτών του […]