Σχολεία του Παλαιού Φαλήρου σε Δράση για την οδική ασφάλεια

Σχολεία του Παλαιού Φαλήρου συμμετείχαν σε Δράση για την οδική ασφάλεια

Σχολεία του Παλαιού Φαλήρου συμμετείχαν σε Δράση για την οδική ασφάλεια Σχολεία του Παλαιού Φαλήρου και συγκεκριμένα το 5ο Γυμνάσιο και το 6ο Δημοτικό συμμετείχαν σε δράση οδικής ασφάλειας. Η δράση συνδυάσθηκε με έρευνα για την οπτική των παιδιών στην οδήγηση των γονέων τους. Η έρευνα διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και […]