Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης , συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης , συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» για το κλίμα και την ενέργεια (www.simfonodimarxon.eu) συνεχίζει να συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά την υπογραφή του νέου συμφώνου που θέτει στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 του Δήμου κατά 40% […]