Οι … Τρελοί μηδένιστές έκαψαν τα καταστήματα στην Κυψέλη

Οι ... Τρελλοί μηδένιστές έκαψαν τα καταστήματα στην Κυψέλη

Οι … Τρελοί μηδένιστές έκαψαν τα καταστήματα στην Κυψέλη Η ομάδα «A bunch of nihilistic lunatics» ανέλαβε την ευθύνη για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων μέσα στον Ιανουάριο Τα μέλη ομάδας με την επωνυμία «A bunch of nihilistic lunatics» ανέλαβαν μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντεξουσιαστικού χώρου την ευθύνη για εμπρηστικές επιθέσεις στο κέντρο της […]