Φιλόδημος ΙΙ τα ποσά που παίρνουν μέχρι στιγμής οι Δήμοι για το 2019

φιλοδημος

Ηλιούπολη – Άλιμος – Ελληνικό Αργυρούπολη – Γλυφάδα – Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Φιλόδημος ΙΙ τα ποσά που παίρνουν μέχρι στιγμής οι Δήμοι για το 2019 Τα Ειδικά Επενδυτικά Προγράμματα Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ανάγκες σε υποδομές στις τοπικές κοινωνίες. Ο Φιλόδημος Ι τελείωσε και σειρά […]

Φιλόδημος. Μάθε με ένα κλικ τα έργα που έγιναν στον Δήμο σου

Φιλόδημος

Φιλόδημος. Μάθε με ένα κλικ τα έργα που έγιναν στον Δήμο σου Σε εφαρμογή μπήκε η πλατφόρμα του υπουργείου εσωτερικών μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί άνετα και εύκολα να πληροφορηθεί για τα έργα που έχουν γίνει στον δήμο του. Στην εφαρμογή λειτουργεί χάρτης της Ελάδας όπου με κλικ στην περιοχή που σε ενδιαφέρει εμφανίζονται […]

Φιλόδημος & Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη.Τα ποσά που επενδύθηκαν

Φιλόδημος

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δαπανήθηκε το ποσό των 742.044,28€ Ο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2018 δεν ξόδεψε από ίδιους πόρους χρήματα για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.Για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 176.900 ευρώ από τον Φιλόδημο. Επίσης έλαβε από τον Φιλόδημο 135.000€ για […]

Φιλόδημος και Δήμος Γλυφάδας.Τα ποσά που επενδύθηκαν στον Δήμο

Φιλόδημος

Δήμος Γλυφάδας Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Γλυφάδας δαπανήθηκε το ποσό των 4.964.528€ Ο Δήμος Γλυφάδας για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 2.670.940 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 293.900 ευρώ από τον Φιλόδημο. Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκαν 2.964.840,00 €. Επίσης έλαβε […]

Φιλόδημος και Δήμος Αλίμου.Τα ποσά που επενδύθηκαν στον Δήμο

Φιλόδημος

Δήμος Αλίμου Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Αλιμου δαπανήθηκε το ποσό των 688.479,57€ Ο Δήμος Αλίμου για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 41.258 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 194.900 ευρώ από τον Φιλόδημο. Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκαν 236.158 ευρώ. Επίσης έλαβε […]

Φιλόδημος και Δήμος Ηλιούπολης.Τα ποσά που επενδύθηκαν στον Δήμο

Φιλόδημος

Δήμος Ηλιούπολης  Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Ηλιούπολης δαπανήθηκε το ποσό των 943.160€ Ο Δήμος Ηλιούπολης για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 144.400 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 288.800 ευρώ από τον Φιλόδημο. Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκαν 433.200 ευρώ. Επίσης έλαβε […]

Φιλόδημος και Δήος Ελληνικού Αργυρούπολης. Δες τα έργα που έγιναν

Φιλόδημος

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης δαπανήθηκε το ποσό των 886.000€ Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 248.800 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 251.200 ευρώ από τον Φιλόδημο. Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκε μισό […]