Προσοχή στις μεταβολές στον λαιμό των παιδιών συνιστούν οι Ω.Ρ.Λ.

Προσοχή στις μεταβολές στον λαιμό των παιδιών συνιστούν οι Ω.Ρ.Λ.

Προσοχή στις μεταβολές στον λαιμό των παιδιών συνιστούν οι Ω.Ρ.Λ. Οι γονείς που διαπιστώνουν οποιαδήποτε μεταβολή στο λαιμό του παιδιού τους θα πρέπει άμεσα να απευθύνονται στον ιατρό ώστε το πρόβλημα να εντοπίζεται έγκαιρα με τις κατάλληλες κατά περίπτωση εξετάσεις! Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν διαπρεπείς επιστήμονες που μετείχαν στο 20ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο, το οποίο […]