Περιφέρεια Αττικής – θέλει το Attica TV με 210.000€

Περιφέρεια Αττικής - θέλει το Attica Tv με 210.000€

Περιφέρεια Αττικής – θέλει το Attica Tv με 210.000€ Η Περιφέρεια Αττικής θέλει το Attica tv και προτίθεται να καταβάλλει περισσότερα από 200.000€ για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα το επόμενο Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, ανάμεσσα στα υπόλοιπα θέματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει είναι και αυτό της οριζόντιας συνεργασίας με το Attica TV συμφερόντων […]