Ημερίδα του έργου InnoWEE στην Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Ημερίδα του έργου InnoWEE στην Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Ημερίδα του έργου InnoWEE στην Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Τη συνάντηση των εταίρων του έργου: «INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS (INNOWEE)», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» διοργάνωσε στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στην Βουλιαγμένη στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 ο […]

Φιλοξενία της συνάντησης για το InnoWEE από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Φιλοξενία της συνάντησης για το InnoWEE από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης O Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα φιλοξενήσει στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 τη συνάντηση των εταίρων του έργου: “INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS (INNOWEE)”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Παράλληλα με […]