Ο Αλιμος στην Ισπανία για το Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results”

Ο Αλιμος στην Ισπανία για το Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results”

Ο Αλιμος στην Ισπανία για το Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results” Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results”, πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοεμβρίου στη πόλη Cheste της Ισπανίας. Την συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι του προγράμματος: (α) Victoria Municipality – συντονιστής εταίρος (Ρουμανία) (β) […]