ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ- ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PRODESA

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PRODESA ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 07/03/2019 Από το γραφείο τύπου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης μας στάλθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου σχεικά με το πρόγραμμα PRODESA Δελτίο Τύπου Tο έργο PRODESA (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») υλοποιείται με σταθερά βήματα Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης των κατάλληλων […]